04053 Украина, Киев,
Сечевых Стрельцов, 40-А

(099) 302 16 61
(096) 802 16 61

Языки сайта
рус Eng

7 — 8 ноября 2015 года Третья международная конференция полиграфологов

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції поліграфологів «Використання поліграфа в правоохоронній діяльності: проблеми та перспективи».

[

Дата проведення конференції – 7–8 листопада 2015 року.
Місце проведення конференції: м. Київ, площа Солом’янська, 1,
Національна академія внутрішніх справ
Організатори конференції:

  • Колегія поліграфологів України
  • Національна академія внутрішніх справ
  • Асоціація адвокатів України
  • Українське бюро психофізіологічних досліджень і безпеки
  • Компанія Axciton Systems Inc. (США)
  • Очікується прибуття гостей з таких країн: Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Канада, Мексика, Польща, Словенія, США, Венесуела та ін.

До участі в конференції запрошуються: поліграфологи, науково-педагогічні та наукові працівники, докторанти та аспіранти (ад’юнкти), слухачі, курсанти і студенти вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, практичні працівники правоохоронних органів, суду тощо.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Перед початком конференції (під час реєстрації учасників) буде організовано презентацію тематичної продукції, пов’язаної з використанням поліграфа (наукові доробки, технічні проекти, сучасне обладнання тощо). Учасники конференції матимуть можливість запропонувати власний презентаційний матеріал.

Перший день роботи конференції розрахований на широке коло учасників. Другий день орієнтований на практикуючих поліграфологів. Бажаючим зробити доповідь (виступ) упродовж першого або другого дня роботи конференції потрібно завчасно узгодити це питання з Оргкомітетом, оскільки кількість доповідачів може бути об’єктивно обмеженою. Доповідь (виступ) може супроводжуватись мультимедійною презентацією, для чого будуть створені необхідні технічні умови. За потреби Оргкомітет забезпечить доповідача послугами професійного перекладу з англійської мови.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, що складає:

  • для громадян України: 200 грн – за один день або 400 грн – за два дні участі в конференції;
  • для іноземних учасників: 50 доларів США – за один день або 100 доларів США – за два дні участі в конференції.

Сплатити організаційний внесок іноземні учасники можуть за місцем проведення конференції до початку її роботи.

Для громадян України організаційний внесок перераховувати на банківський рахунок: АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, п/р 26009240709 відділення № 45, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 18/30.
Одержувач: Громадська організація «Колегія поліграфологів України», код ЄДРПОУ 38927575
Мета платежу: «Організаційний внесок за участь в конференції»

Копію квитанції обов’язково надішліть на адресу: mrusip@gmail.com.

Учасникам конференції, які прибувають з інших міст, надається допомога в попередньому бронюванні місць в готелі.

За бажанням учасників, після завершення конференції забезпечується екскурсійна програма у м. Києві.

До початку роботи конференції планується видати окремою збіркою тези доповідей її учасників, рекомендовані Оргкомітетом.

Для участі в роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції поліграфологів просимо надіслати заявку учасника на адресу mrusip@gmail.com:

  • для іноземних учасників та учасників з тезами доповіді – до 1 жовтня
  • для інших учасників – до 1 листопада

Заявка учасника подається у встановленій формі (додаток 1).
Вимоги до оформлення тез доповідей наведені у додатку 2.

Довідкову інформацію з організаційних питань участі в конференції можна отримати, звернувшись за такими контактами:

1. Колегія поліграфологів України:
тел. +38 097 4079064, е-mail: mrusip@gmail.com (Усіков Ігор Петрович), тел. +38 098 4844514, е-mail: os.shapovalov@gmail.com (Шаповалов Віталій Олександрович)

2. Національна академія внутрішніх справ:
для учасників з України – тел. +38 068 7908058, е-mail: vondr@naiau.kiev.ua
(Бодюл Євген Миколайович), для іноземних учасників – тел. +38 067 3678107
е-mail: inter-coop@naiau.kiev.ua (Акімов Михайло Олександрович) Оргкомітет конференції


Додаток 1

Зразок заявки
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції поліграфологів «ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

1. Прізвище, ім’я, по батькові.
2. Країна*.
3. Місце роботи (навчання).
4. Займана посада.
5. Чи є учасник практикуючим поліграфологом.
6. Науковий ступінь, вчене звання.
7. Адреса електронної пошти.
8. Контактний телефон.
9. Назва теми доповіді.
10. Форма участі:
– особисте прибуття та участь у роботі конференції
– розміщення тез доповідей
11. Необхідність іменного запрошення на конференцію:
– так
– ні
12. Необхідність зустрічі в аеропорту і трансфер в готель

* Примітка: іноземним учасникам слід завчасно надати інформацію про дату прильоту (прибуття) з метою організації зустрічі й трансферу до місця проведення конференції (готелю).


Додаток 2.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, вирівнювання за правим краєм.
Нижче через інтервал – прізвище, ім’я, по-батькові автора, посада та повна назва установи, в якій працює або навчається автор, науковий ступінь, вчене звання (шрифт – Times New Roman, кегель –14 пт, вирівнювання за правим краєм).
Аспірантам, ад’юнктам, магістрам обов’язково вказати відомості про наукового керівника (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання).
Нижче через інтервал – назва теми доповіді (усі слова великими літерами, без крапки, шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, жирний, вирівнювання по центру).

Приклад:

Кузьмічова-Кисленко Єлизавета Володимирівна
старший науковий співробітник наукової лабораторії
з проблем досудового розслідування
Національної академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА У СЛІДЧІЙ ПРАКТИЦІ

Через інтервал – текст доповіді. Вимоги до тексту: поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см; шрифт – Times New Roman; кегель – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5.
Посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела та сторінок, наприклад: [1, с. 23–26], а самі назви джерел наводяться в кінці тексту доповіді у прядку згадування. Оформлення використаних джерел повинно відповідати встановленим вимогам.
Обсяг тексту – до 3 сторінок.

Для осіб, які не мають наукового ступеня, необхідно надіслати рецензію.
Назва файлу з текстом доповіді, заявкою на участь у конференції та рецензією повинна відповідати прізвищу доповідача (наприклад: Кузьмічова-Кисленко_Тези; Кузьмічова-Кисленко_Заявка; Кузьмічова-Кисленко_Рецензія).
Тези доповідей із заявкою та рецензією (для осіб, які не мають наукового ступеня) в електронному вигляді слід надсилати до 1 жовтня 2015 р. за електронною адресою: mrusip@gmail.com з позначкою: “На конференцію”.

! Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити надіслані тези доповідей, якщо вони не відповідатимуть тематиці конференції, або встановленим вимогам щодо оформлення, або надійдуть пізніше зазначеного терміну.

]
Наверх